Cretica Faktura
Hjelpesenter

Vi har samlet sammen nyttige hjelpetekster om hvordan forskjellige problemstillinger kan løsest best mulig i fakturasystemet

Kategori : KID

Når registreres en innbetaling med KID

En gang om dagen, kl 1600 mottar vi datafiler fra Nets. Disse datafilene inneholder informasjon om hvilke fakturaer som er betalt, og hvor mye som er betalt. Deretter legger vi inn korrekt betaling...

Hva koster det å bruke KID hos dere?

Hos flere av våre konkurrenter må du betale for hver betaling som blir registrert automatisk med KID. Hos oss betaler du ingen ting for at vi skal hente denne informasjonen. Men for å kunne bruke...

Hvordan lage et KID-nummer

For å aktivere KID-nummerering på fakturaer går du til Innstillinger->Fakturainnstillinger. Under valget KID-innstillinger krysser du av for "Opprett KID på nye fakturaer". Da kommer det opp et...

Hva hender dersom kunden betaler for mye?

 Dersom du fakturerer med KID og kunden betaler mer enn det som er utestående på fakturaen vil du få en epost med beskjed om dette.Er beløpet for høyt vil ikke fakturaen bli automatisk...