firmastart

Alle artikler som er markert med dette nøkkelordet
Nettbetaling for dine kunder
For å motta betaling enda raskere for dine fakturaer kan du benytte Cretica Fakturas nettbetalingsløsning. Denne løsningen krever at du har en brukertilgang til Stripe, som tilbyr...
Skrevet av Kundestøtte Oppdatert 21. mars 2022, ca 2 minutters lesetid
Importering av datagrunnlag
Cretica Faktura har en funksjon for rask importering av varer og kunder til systemet. Systemet støtter datagrunnlag som er lagret i en CSV fil. En CSV fil er en kommaseparert tekstfil, og de...
Skrevet av Kundestøtte Oppdatert 21. mars 2022, ca 1 minutters lesetid
Hvor kan jeg finne gamle rapporter?
I Cretica Faktura blir alle rapporter som du oppretter arkivert under fanen 'Lagrede Rapporter', under hovedfanen 'Rapporter'. Det kan ta noen sekunder før rapporten er...
Skrevet av Kundestøtte Oppdatert 21. mars 2022, under 1 minutt lesetid
Hvor mange firmaer kan jeg ha?
Antall firma du kan ha tilgjengelig i Cretica Faktura avhenger av hvilken type lisens du har valgt. Gratisversjonen av Cretica Faktura innbefatter ett firma. Ved oppgradering kan antallet...
Skrevet av Kundestøtte Oppdatert 21. mars 2022, under 1 minutt lesetid
Hva er CreticaKreditt?
For å benytte tjenestene med kostnad tilknyttet Cretica Faktura må du fylle på CreticaKreditt. Dette gjør du enkelt fra 'Min side'. Dersom...
Skrevet av Kundestøtte Oppdatert 21. mars 2022, under 1 minutt lesetid
Gi tilgang til kundestøtte
Har du vært i kontakt med oss og vi har behov for å måtte få tilgang til din firmaprofil så kan du gi oss dette ved å gå til firmainnstillinger og finne valget Brukere & Rettigheter. Under...
Skrevet av Kundestøtte Oppdatert 01. november 2020, under 1 minutt lesetid
Reduksjon i lav mva-sats (12% til 6%)
I forbindelse med koronapandemien er det besluttet å redusere lav sats fra 12 % til 6 % for perioden fra og med 1. april 2020 til og med 31. oktober 2020. Lav sats gjelder blant annet...
Skrevet av Kundestøtte Oppdatert 02. april 2020, under 1 minutt lesetid
Variabler
Variabler er dynamiske koder som endrer seg når en effektuering og utsendelse fra systemet finner sted. Dynamiske variabler kan brukes på e-post, sms utsendelser, og kommentar (fakturamelding) på...
Skrevet av Kundestøtte Oppdatert 14. mars 2020, ca 2 minutters lesetid
Lenke til nettversjon av faktura istedenfor vedlegg
I Cretica Faktura sendes faktura/salgsdokumentet normalt som vedlegg til e-post. Av forskjellige grunner er det flere som ikke ønsker å sende fakturaen som PDF, men heller ønsker å legge ved en...
Skrevet av Kundestøtte Oppdatert 22. januar 2020, ca 1 minutters lesetid
Hvordan sette opp nummerserien
I Cretica Faktura har du muligheten til å bestemme hvilke faktura, tilbud og kundenummer du skal starte på. Dette er slik som du må bestemme før du tar systemet i bruk.Dersom du tidligere har...
Skrevet av Kundestøtte Oppdatert 16. august 2018, under 1 minutt lesetid