Variabler

Skrevet av Kundestøtte Oppdatert 14. mars 2020, ca 2 minutters lesetid

Variabler er dynamiske koder som endrer seg når en effektuering og utsendelse fra systemet finner sted. Dynamiske variabler kan brukes på e-post, sms utsendelser, og kommentar (fakturamelding) på repeterende fakturaer.

Feltene som støtter dynamiske variabler har en liten knapperad under seg. Den første knappen fra venstre viser alle tilgjengelige variabler, dette er standard variabler som du senere kan tilpasse. Du kan når som helst forhåndsvise det ferdige resultatet med å trykke på knappen merket med "Forhåndsvisning".

Når du trykker på forhåndsvisning vil systemet bruke testdata for å generere det ferdige forslaget til tekst.

Fakturaprogrammet støtter mange forskjellige variabler og flere varianter av disse. Ved å f. eks sette inn variabelen [%INV.INVOICEDATE%] vil denne koden bli byttet ut med datoen den dagen fakturaen blir effektuert.

I tillegg er det mulig å gjøre justeringen på variabelen.  Dersom en ønsker å vise årstallet istedenfor fakturadatoen så kan skrive [%INV.INVOICEDATE|:Y%]. Du kan bruke flere justeringskoder (slik som Y) men de må skilles med kolon (:).

Her er en oversikt over de vanligste kodene.

:1Y

Legger til et år.

:-Y2

Trekker fra to år

:1M

Legger til en måned.

:+10D

Legger til 10 dager.

:FIRSTDAY

Viser første dato i den aktuelle måneden.

:LASTDAY

Viser siste dato i den aktuelle måneden.

:+2W

Legger til to uker.

Dersom du sender repeterende fakturaer til en kunde, og kunden betaler for leie av en hytte måneden etter fakturadatoen, så kan du f. eks skrive:

Betaling for hytteleie i perioden [%INV. INVOICEDATE |+1M:FIRSTDAY%] - [%INV. INVOICEDATE |+1M:LASTDAY%]

Dersom du sender ut en faktura i november 2019, så vil den automatiske genererte fakturameldingen se slik ut "Betaling for hytteleie i perioden 01.12.2020 - 31.12.2020".

Her er en liten oversikt over de vanligste variablene.

[%DATOFELT |+1M%]

Henter ut dato fra datofeltet og legger til en måned.

[%DATOFELT |+3M%]

Henter ut dato fra datofeltet og legger til tre måneder.

[%DATOFELT |FIRSTDAY%]

Henter ut første dato i måneden til datofeltet.

[%DATOFELT |LASTDAY%]

Henter ut siste dato i måneden til datofeltet.

[%DATOFELT |+1M:+2M:LASTDAY%]

Henter ut dato fra datofeltet, legger først til en måned, så to måneder til, og viser så siste dato i den aktuelle måneden.

[%DATOFELT |MD%]

Viser månedsnavnet til datofeltet.

[%DATOFELT |YD%]

Viser årstallet til det aktuelle datofeltet.

Noen variabler, slik som f. eks  [%INV.PORTALTEXT%] virker litt på en annen måte enn vanlige variabler. Disse variablene kan redigeres enda mer. På variabellisten er det noen variabler som har en blyant til høyre for seg, det betyr at vi kan gjøre endringer på de.

Ved å trykke på blyanten kommer det opp en ny skjerm der en kan gjøre noen ekstra innstillinger. Med variabelen [%INV.PORTALTEXT%] så kan en sette teksten som kommer opp dersom en faktura har nettbasert tilgang aktivert, og teksten som skal bli vist dersom den er avslått.Var denne artikkelen nyttig?