Lenke til nettversjon av faktura istedenfor vedlegg

Skrevet av Kundestøtte Oppdatert 22. januar 2020, ca 1 minutters lesetid

I Cretica Faktura sendes faktura/salgsdokumentet normalt som vedlegg til e-post. Av forskjellige grunner er det flere som ikke ønsker å sende fakturaen som PDF, men heller ønsker å legge ved en lenke til en nedlastbar versjon av den samme fakturaen.

Her skal vi gå igjennom noen fremgangsmåter for å få dette til.

1. Du ønsker alltid å sende lenke istedenfor PDF.

Du må først gjøre noen viktige innstillinger. Gå til firmainnstillinger og velg E-postinnstillinger. Under fanen "Andre e-postinnstillinger" finner du valget "Legg til PDF....". Du tar vekk markeringen slik at den ikke er valgt. Lagre og gå så til firmainnstillinger->Andre innstillinger.

Under "Andre innstillinger" finner du fanen "Nettbasert tilgang". Kryss av på "Slå på nettbasert visning....". Under dette valget har du litt flere relevante valg som kan være av interesse.

Siste delen blir å endre innholdet i e-posten som blir sendt til kunden. Gå tilbake til E-postinnstillinger og til fanen "E-postmeldinger". I meldingsfeltet til faktura kan du f.eks. ta vekk standard teksten "Vedlagt følger fakturanr...." og bytte den ut med "Vedlagt følger lenke til en nedlastbar versjon av fakturanr. [%INV.INVOICEID]. Last ned fakturaen her [%INV.LINK%]. Forhåndsvis meldingen og lagre innstillingene.

2. Send lenke av og til.

Du oppretter fakturaen som vanlig. Før du effektuerer/fullfører fakturaen går du ned til fanen "Nettbasert tilgang". Den slår du på. Velg hvor lenken skal peke til.

Øverst i skjermen bestemmer du hvordan fakturaen skal levers til kunden, gå til fanen E-post. Under fanen "Vedlegg" er det et valg "Legg ved opprettet salgs....", dette krysser du vekk.

Under fanen E-postmelding velger du "Bruk eget e-postoppsett....". Endre meldingsteksten til det du måtte ønske, men legg inn [%INV.LINK%] der du ønsker nettadressen til nettversjonen av salgsdokumentet skal bli vist.

 

 

 Var denne artikkelen nyttig?