Importering av datagrunnlag

Skrevet av Kundestøtte Oppdatert 21. mars 2022, ca 1 minutters lesetid

Cretica Faktura har en funksjon for rask importering av varer og kunder til systemet. Systemet støtter datagrunnlag som er lagret i en CSV fil. En CSV fil er en kommaseparert tekstfil, og de fleste program støtter eksport i dette formatet. Det er også mulig å eksportere datagrunnlag fra Microsoft Excel i CSV formatet.

Fremgangsmåten for import er lik uavhengig av hvilket datagrunnlag du ønsker å importere. Den eneste forskjellen er innholdet i den kommaseparerte filen.
Datagrunnlaget som ligger i importeringsfilen kan se slik ut

I det ovenstående eksempelet er det informasjon om tre produkter, og hvert produkt er tilknyttet fem verdier. I eksempelet adskilles de ulike verdiene av et semikolon, men verdiene kan også skilles av komma eller tabulator.

Husk dette ved import:

- hver linje i datagrunnlaget representerer kun et produkt/kunde
- feltene er adskilt med korrekt skilletegn
- tallverdier oppgis med punktum, for eksempel 19.90 (ikke med komma: 19,90)
- unngå å bruke skilletegn innenfor hvert enkelt felt i det importerte datagrunnlaget.
- importeringen starter med den første linjen i tekstfilen, unngå derfor feltoverskrifter

Informasjon ved importering av kunder

Ved import av kunder kan du legge inn tallverdier på noen av feltene, disse tallverdiene representerer innstillinger som gjelder for den importerte kunden.

FeltnavnValg
Kundetype0 = Bedrift (standard)
1 = Privatkunde
Forsendelsesmetode1 = Epost
2 = Du skriver ut selv (standard)
3 = EHF
4 = Vi skriver ut og leverer

 

Selve importeringen:

  1. Her velger du filen som inneholder importeringsgrunnlaget.
  2. Angi skilletegnet som skiller de ulike feltene.
  3. Her angir du posisjonen i datagrunnlaget der de ulike feltene er plassert.

Når de korrekte posisjonene er angitt starter du importeringen ved å trykke på OK.

For å få tilgang til denne funksjonaliteten må du aktivere den aktuelle importeringsfunksjonen. Dette gjøres fra Utvidinger som du finner under BrukerinnstillingerVar denne artikkelen nyttig?