Hvordan aktivere nettbetaling på en faktura

Skrevet av Kundestøtte Oppdatert 01. november 2020, ca 1 minutters lesetid

Ved å aktivere tilleggstjenesten Nettbetaling får du mulighet til å la kundene dine betale fakturaen med kredittkort. For å aktivere nettbetaling må du først sette opp nettbetalingen korrekt. Les mer om hvordan du gjør det her.

 Vi skal her ta for oss hvordan du kan aktivere nettbetaling på en faktura.

Legge inn nettbetaling på en faktura som ikke er effektuert.

For å aktivere nettbetaling på en vanlig fakturakladd krysser du av for det under overskriften Nettbetaling som du finner inne på det enkelte faktura oppsettet. Da vil nettbetalingen bli aktivert når fakturaen blir effektuert.

Ønsker du å aktivere nettbetaling på en repeterende faktura må repeteringen først bli satt til pause. Følg så samme fremgangsmåte som ovenfor.

Ved å aktivere nettbetaling på en repeterende faktura vil det dukke opp et par nye valg.

Dersom brukeren ønsker det kan han bli trukket samme beløp hver gang den repeterende fakturaen blir opprettet. Kryss av (2) for å aktivere denne muligheten. Det er valgfritt for brukeren om han ønsker å benytte seg av denne funksjonaliteten.

Beskrivelse (3) er den teksten som vil komme på bankutskriften til kunden. Maks 12 tegn.

Dersom du endrer en repeterende faktura fra aktiv til kladd vil autotrekket bli nullstilt, og lagrede kredittkortinformasjon vil bli slettet. Brukeren vil da måtte bekrefte på nytt at han ønsker autotrekk aktivert.

Legge inn nettbetaling på en faktura som er effektuert.

Gå inn på den aktuelle fakturaen og aktiver nettbetalingen ved å trykke på den markerte knappen.

Den samme knappen slår av nettbetalingen på den aktuelle fakturaen.

Når du aktiverer nettbetalingen vil nettadressen bli synlig. Brukeren kan nå gå inn på den nettsiden å få opp fakturaen med betalingsmuligheter.

Ved å gå inn på nettadressen som er oppgitt vil brukeren få presentert ein skjerm med betalingsinformasjon.

 

PS: For hver gang du aktiverer/slår av en nettbetaling vil nettadressen bli endret.

Vi anbefaler at du slår av muligheten for nettbetaling så fort fakturaen er betalt. Under innstillinger kan du gjøre slik at dette skjer automatisk.

 Var denne artikkelen nyttig?