Enkel timeliste

Skrevet av AdministratorOppdatert 05. desember 2022, ca 2 minutters lesetid

I Cretica Faktura har du innebygget funksjonalitet for enkel føring av timelister. Denne åpner du ved å velge Timer i hovedmenyen.

I Timeføringsoversikten velger du Ny timeføring i menyen til høyre. Da vil du få opp en skjerm hvor du registrerer tiden du har jobbet for en kunde. For å kunne registrere timelister må du på forhånd ha registrert minst en kunde, og en vare.

Vi har i dette eksemplet opprettet en vare med varenavnet Timeføring. Dette er da en vare som vi kobler alle timeføringer mot.

Dersom du i tilknytning til timeføringen har andre utgifter, eller skal legge til ekstra varelinjer på fakturaen kan disse legges til under feltet Varelinjer.

Er den aktuelle timeføringen korrekt og klar til å bli utfakturert markeres feltet «Timeføringen er godkjent og klar for å bli fakturert». Du kan lagre timeføringen som kladd for så å godkjenne den senere.

Etter at timeføringen er lagret vil en i timeføringsoversikten se timeføringene som en har registrert i systemet. Timer som er klar for å bli fakturert har status Kladd

Når du ønsker å utfakturere timeføringene som du har registrert velger du Overfør timer fra menyen til høyre.

Du vil da få opp en del valg som bestemmer hvordan overføringen vil bli gjennomført. De fleste kan bruke valgene som er satt som standard.

Når du har ønskede endringer i oppsetter velger du OK for å starte overføringen av timer.

De overførte timene vil da få status Fakturert.

I fakturaoversikten vil du etter overføringen er godkjent finne en eller flere fakturaer som er blitt opprettet. Disse har status Kladd,  videre så vil du måtte gå inn på de aktuelle fakturaene som er blitt opprettet for å fullføre effektueringen.

Her er et skjermbilde på den fakturakladden som ble opprettet når timene ble overført.

Etter at du har gjort ønskede endringer på fakturaen effektuerer du den på vanlig måte.

 

Var denne artikkelen nyttig?