Cretica Faktura
Hjelpesenter

Vi har samlet sammen nyttige hjelpetekster om hvordan forskjellige problemstillinger kan løsest best mulig i fakturasystemet

Tilleggstjeneste : Timeregistrering

I Cretica Faktura finner du en tilleggstjeneste som lar deg registrere arbeidstimer som du har for en kunde. Timeregistreringene kan du overføre til en fakturakladd på et senere tidspunkt.

Vi skal her vise fremgangsmåten for å bruke denne tilleggstjenesten.

Opprette ny timeføring

Når du har fått tilgang til timeregistreringen vil det komme opp en ny knapp i hovedmenyen, med tittelen Timer. Den vil vise en oversikt over alle timerføringer som du har registrert og som ligger lagret i systemet.

En timeføring kan ha tre forskjellige statuser. 

KladdTimeføringen er en kladd og du kan fremdeles endre på den når du måtte ønske det.
KlarTimeføringen er ferdig kladdet og er klar for overføring til fakturering.
FakturertTimeføringen er på et tidligere tidspunkt blitt overført til en fakturakladd, timeføringen kan ikke endres lenger.

For å legge til en ny timeføring trykker du på "Ny timeføring" fra sidemenyen. Da vil registreringsskjemaet for timeføringer åpnes.

Når du skal registrere en timeføring må denne kobles mot en kunde og en vare/tjeneste som allerede er opprettet i systemet. I tillegg må du ha en liten beskrivelse av arbeidet som du har gjennomført.

Dersom denne timeføringen er godkjent og klar for å bli overført til en faktura merker du av valget for dette.

Du kan opprette så mange kladder som du ønsker.

Overføring til fakturering

Når du ønsker å overføre timeføringer som har status kladd til fakturering velger du "Overfør timer" fra menyen i hovedskjermen. Da vil denne skjermen bli synlig.Her velger du hvilke tidshorisont du ønsker å hente kladder fra, og hva som skal hende når de blir overført til fakturering.

Dersom du markerer at en timeføring skal bli behandlet og overført vil timeføringen få status som "Fakturert", og du vil ikke lenger kunne endre på den.

Basert på valgene du tok under overføring av timer vil det nå bli opprettet en eller flere fakturakladder som du må se igjennom før de blir sendt til kunde. Fakturakladdene som blir opprettet finner du igjen under fakturaregisteret.

Her er en introduksjonsvideo for hvordan du bruker timeregistrering


Var denne artikkelen nyttig