Cretica Faktura
Hjelpesenter

Vi har samlet sammen nyttige hjelpetekster om hvordan forskjellige problemstillinger kan løsest best mulig i fakturasystemet

Tilleggstjeneste : Slå sammen tilbud og fakturadokumenter

Av og til er det slik at en kladder flere faktura eller tilbud til en og samme kunde. Når tiden kommer for å sende disse til kunden har du tre valg. Det er enten å skrive ut flere dokumenter til hver kunde, slå sammen dokumentene manuelt eller bruke denne nyttige tjenesten.

Denne tjenesten tar å slår sammen alle like dokument som skal til samme kunde. Disse blir slått sammen til et nytt dokument. Det er kun dokument som er av typen tilbud eller faktura, og som er i kladdmodus som vil bli slått sammen.

Etter at tjenesten er lagt til finner du valget "Slå sammen" i fakturaregisteret.

Slå sammen tilbud og fakturadokumenter

I denne skjermen velger du hvilke kladder du ønsker å slå sammen, og fra hvilken periode de skal være laget.

Ved å krysse av på "Slå sammen varelinjer..." vil like varelinjer bli slått sammen til en varelinje, der antallet er justert. Dersom denne ikke er valgt vil det komme flere like varelinjer.

Velg "OK" for å gjennomføre ønsket handling.

Hugs at original dokumentene blir slått sammen til et nytt dokument, og det opprinnelige dokumentet vil bli slettet fra systemet


Var denne artikkelen nyttig